Advocates & Solicitors
Disciplinary Board
Lembaga Tatatertib Peguam Bela & Peguam Cara
Advocates & Solicitors
Disciplinary Board
 
Lembaga Tatatertib Peguam
Bela & Peguam Cara
 

 

 

LEMBAGA TATATERTIB PEGUAM BELA & PEGUAM CARA
Unit 5.02, Level 5, 
Wisma Badan Peguam Malaysia 
(fka Straits Trading Building)
No. 2, Lebuh Pasar Besar
50050 Kuala Lumpur  
Malaysia.

OPERATING HOURS

4 May 2020: Closed
5 - 8 May 2020: 830am to 2.30pm
12 May 2020 onwards: 830am to 4.30pm

 
 
 
 
(603) 2697 3333
(603) 2698 1111